Veiligheid- en Gezondheidsbeleid

Dit beleid is gericht op de voornaamste risico's met grote gevolgen en het risico op grensoverschrijdend gedrag. Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico's ingeperkt worden en hoe gehandeld moet worden zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. Daarnaast staat er in beschreven hoe wij handelen als pedagogisch medewerkers en de kinderen leren omgaan met kleine risico's.

 

Het zijn de leermomenten die zij ook thuis kunnen toepassen.

 

Download hieronder ons Veiligheid- en Gezondheidsbeleid.

 

 

Download
Veiligheid- en gezondheidsbeleid Top4Kids
Veiligheid- en gezondheidsbeleid Top4Kid
Adobe Acrobat document 401.7 KB