Pedagogisch Beleidsplan

 

Download hieronder ons Pedagogisch Beleidsplan.

 

Dit pedagogisch beleid vormt de leidraad voor het dagelijks werk van de pedagogisch medewerkers. Daarnaast geven we aan hoe wij werken aan de vier competenties, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen.

 

Wij hopen dat u na het lezen van dit plan, zicht krijgt op onze visie en een beeld krijgt van hoe een dag voor de kinderen er uit ziet bij Top4Kids.

 

Download
Pedagogisch beleidsplan Top4Kids 2024
Pedagogisch Beleidsplan juni 2024.pdf
Adobe Acrobat document 770.4 KB